راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 

مراحل گردش کار مقالات

- برای ارسال مقاله توسط نویسنده(گان)، ثبت­ نام در سایت مجله و ارائه مقاله بر اساس دستورالعمل الکترونیکی الزامی است.
- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است و مقالاتی فاقد این فرم مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند (فرم را از اینجا دریافت کنید). کلیه مراحل ارسال، داوری و ویرایش مقالات رایگان است.
تمامی انواع مقالات به زبان فارسی پذیرفته می‌شوند اما علاوه بر چکیدۀ فارسی، به چکیدۀ انگلیسی نیز نیاز است.

- مقالات رسیده برای صحت انطباق موضوعی با نشریه و برخورداری از حداقل کیفی و همچنین رعایت ساختار نگارشی حداکثر در ظرف دو هفته مورد نظر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرند . مقالاتی که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت مورد پذیرش نشریه نباشند در همین مرحله رد می‌شوند ولی مقالاتی که از نظر ساختاری با فرمت نشریه منطبق نباشند تا حداکثر ۲ بار فرصت دارند که توسط نویسندگان مقاله اصلاح شوند. مقالاتی که پس از ۲ بار اصلاح ساختاری همچنان با فرمت مورد نظر نشریه مغایر باشند رد خواهند شد و در صورتی که نویسندگان بخواهند دوباره آنها را در دستور کار نشریه قرار دهند باید آن را به عنوان مقاله جدید در سیستم ثبت نمایند. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شوند. زمان معیار دریافت مقاله در نشریه، تاریخ ارسال آن برای تعیین داور است و اگر نویسندگان موارد ساختاری مورد نظر نشریه را رعایت نکنند و مقاله برای مدت زمانی در مرحله ابتدایی تا قبل از ارسال برای تعیین داوران باقی بماند، حقی برای نویسندگان در جهت پذیرش مقاله ایجاد نمی‌شود.

- پس از تعیین داوران توسط سردبیر، با اخذ حداقل ۳ جواب داوری که باید حتماً یک جواب مربوط به داور روش‌شناسی و آماری باشد، مقاله برای جمع‌بندی داوری به سردبیر ارسال می‌شود. اگر پاسخ نشریه در مرحله داوری (از تاریخ ارسال مقاله برای تعیین داوران تا اعلام جمع‌بندی نظر داوران به نویسندگان) از ۳ ماه تجاوز کند، نویسندگان می‌توانند مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال کند. شایان ذکر است که سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند مقاله را پذیرفته یا رد نماید و تعداد دفعات داوری یا اصلاح حقی برای نویسندگان مبنی بر اعتراض به تصمیم سردبیر ایجاد نمی‌نماید.

- در صورتی که پاسخ نشریه در این مرحله قطعی نباشد (پذیرش یا رد قطعی مقاله)، نویسندگان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.

- پس از دریافت اصلاحات از نویسندگان، سردبیر یا فردی که از طرف سردبیر تعیین می‌شود وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت. روند اصلاحات توسط نویسندگان و بررسی کفایت اصلاحات تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی برای پذیرش یا رد مقاله ادامه می‌یابد، با این تفاوت که حداکثر زمان نویسندگان برای انجام اصلاحات مجدد ۷ روز است.

- در صورت رد قطعی مقاله در هر مرحله، نویسندگان حقی برای اعتراض ندارند و زمان بررسی حقی برای نویسندگان مبنی بر پذیرش مقاله ایشان ایجاد نمی‌نماید.

- هیئت تحریریه مجله و سردبیری آن در اصلاح و ویرایش مقاله، آزاد است. 
- پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری نشریه منتقل شده و تمام ویرایش‌های لازم توسط ویراستاران نشریه در مورد آن انجام می‌شود. نشریه در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله نویسنده(گان) موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع ایرادات احتمالی هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظر ویراستاران، برخلاف نظر داوران که جنبه مشورتی دارد، قطعی و لازم‌الاجراست. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید نویسنده رابط می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسنده(گان) به معنی انصراف از انتشار مقاله است و پرونده مقاله مختومه می‌شود. در نشریاتی که مرحله "آماده‌سازی مقالات برای انتشار" آنها مشمول هزینه است، هزینه دریافتی در صورت مختومه‌شدن پرونده مقاله- به هر دلیل- به نویسنده عودت داده نخواهد شد. 

- با توجه به اینکه مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با نویسندگان است، مقاله پس از اتمام ویراستاری و بدون صفحه‌بندی (نسخه گلی‌پروف) برای نویسنده رابط ارسال می‌شود تا اشکالات احتمالی باقیمانده رفع شود و در نهایت به تایید نویسندگان برای انتشار برسد. از نظر نشریه، تایید نویسنده رابط مبنای تایید نویسندگان است.
 


ضوابط اخلاقی و حقوق مادی

- ضوابط اخلاق نشر تمامی نشریات انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر است.

- تمامی مقالات رسیده که از مرحله انطباق موضوعی و ساختاری عبور نمایند مورد داوری هم‌تراز توسط داورانی خارج از سیستم مدیریت نشریه قرار می‌گیرند.

- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".

- نویسنده(گان) تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به نشریه واگذار می‌نمایند و نشریه در فروش نسخه‌های کاغذی به هر تعداد، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت نشریه و انتشار الکترونیک مقاله در نمایه‌های مختلف اختیار تام دارد و حقوق مادی حاصل از آن منحصراً در اختیار نشریه است. تمامی نویسنده‌(گان) با امضای "تعهدنامه نویسندگان مقالات" بر این حق نشریه صحه می‌گذارند. 

- تمامی نویسنده(گان) مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسنده(گان) الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity) است.

- مقالات ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی- ادبی" شوند و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسنده(گان) نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی- ادبی توسط نویسنده(گان) توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوطه نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است. 

- ذکر نام و مشخصات پروتکل‌های مورد استناد برای رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات در مقالاتی که مشمول استفاده از نمونه‌های انسانی و حیوانی برای انجام آزمایشات هستند، الزامی است. انتشارات پژوهشی آفرند در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها از بیانیه هلسینکی (http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/b۳/) و در زمینه رعایت حقوق حیوانات از بیانیه استفاده از حیوانات در تحقیقات زیست‌پزشکی (http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/a۱۸/) که هر دو توسط انجمن جهانی پزشکی (WMA) منتشر شده تبعیت می‌کند.

- تمامی نشریات انتشارات پژوهشی آفرند دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International  هستند.

- کارآزمایی‌های بالینی برای قرارگیری در فرآیند بررسی باید حتماً دارای کد ثبت در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی بین‌المللی یا ملی (IRCT) باشند.  


دستورالعمل نگارش مقاله

۱ـ رعایت قواعد و دستور زبان فارسی و رسا بودن جمله‌ها مورد توجه قرار گیرد.
۲ـ تمام یا قسمتی از مقاله، قبلاً در نشریه‌‏ای به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر به چاپ نرسیده باشد. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‌های علمی ارائه شده، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه ذکر شود.
۳ـ مقاله با فاصله خطوط ۱,۵ سانتی‌متر (تنظیمات کامپیوتر) در قطع ۲۸#۴۲۱سانتی­متر(
صفحات  ) با برنامه نرم افزاری مایکروسافت آفیس Word تحت ویندوزXP  و بالاتر که قلم فارسی آن لوتوس ۱۴ و چکیده انگلیسی با قلم لاتین Times New Roman ۱۲، و فاصله Double Space تایپ و ارسال شود. مطالب در مقاله به صورت پیوسته (تک ستونه) تنظیم و تایپ شوند.
 
۴ـ مقالات مروری (Review articles) باید ساختارمند و جامع بوده و نظریات نویسندگان مختلف در آن ارائه شده باشد. تهیه مقالات مروری، ‌باید با بهره‌گیری از تعداد قابل قبولی از مراجع حاوی مقالات آخرین شماره مجلات  باشد. 
۵ـ در بررسی‌های بالینی باید تعداد بیماران به اندازه‌ای باشد که نتیجه­ گیری آماری صحیح، مقدور باشد.

۶- بخش‌های مختلف مقاله:
صفحۀ عنوان: در صفحۀ اول مقاله، موارد ذیل به‌طور کامل و دقیق درج شود:
عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام‌خانوادگی)، درجۀ علمی و محل کار نویسندگان؛ (گروه، دانشکده و دانشگاه، کشور). (به دو زبان فارسی و انگلیسی) لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، با علامت * مشخص و آدرس وی به شرح ذیل اعلام شود:
آدرس کامل پستی، تلفن ثابت (با ذکر کد کشور و شهر) یا همراه، آدرس رایانامۀ دانشگاهی (Academic Email)
تذکر: لازم است نام نویسنده یا نویسندگان مقاله و ترتیب آنها، در هنگام تحویل مقاله به دفتر نشریه، با دقت درج شود. پس از دریافت مقاله، دفتر نشریه از اعمال هرگونه تغییر در نام و ترتیب اسامی نویسندگان معذور است
کلیه مقالات باید شامل چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و فهرست منابع و در صورت لزوم جدول‏‌ها، شکل‏‌ها و تصاویر باشند.
در صفحه دوم عنوان مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان) و خلاصه یا چکیده آن آورده شود. 
 چکیده:
- چکیده فارسی و انگلیسی مقالات باید بدون ذکر نام نویسندگان و حداکثر در۲۵۰ کلمه و مقالات مروری و گزارش مورد حداکثر ۱۰۰ کلمه، در صفحه جداگانه ‏ای بعد از صفحه عنوان آورده شود. چکیده‌ها باید بتوانند محتویات مقاله را به خواننده منتقل نمایند. چکیده تمام مقالات(اصلی و مروری) باید ساختار یافته بوده و در یک پاراگراف به صورت بهم پیوسته  دارای زمینه و هدف، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد. در صورتی که مقاله، معرفی بیماری است، باید خلاصه‌‏ای از معرفی بیماری، علت گزارش و نتیجه‌گیری را در بر داشته باشد. ارائه مراجع در چکیده مقالات نباید آورده شوند. تاریخ­‌های انجام تحقیقات بایستی در عنوان و چکیده انگلیسی به میلادی تبدیل شوند. چکیدۀ فارسی و انگلیسی باید از نظر مفهوم و محتوا معادل هم باشند.
مقالاتی که شامل شرح حال و گزارش موارد بیماری هستند، نیاز به چکیده ساختار یافته ندارند و باید آموزنده و بیشتر مربوط به بیماری‌های نادر باشند.
اجزای چکیده ساختار یافته عبارتند از:

 • مقدمه: شامل سابقه پژوهش، سؤال اصلی و هدف از نگارش یا ارائه پژوهش
 • روش‌: شامل روش مطالعۀ طرح به طوری که مجددا قابل انجام باشد
 • یافته‌ها: شامل خلاصۀ اطلاعات و داده‌ها
 • بحث و نتیجه‌گیری: شامل خلاصه‌ای از تفسیر و شرح یافته‌ها
کلیدواژه‌ها:
در پایان چکیده، بین ۳ تا ۷ واژۀ کلیدی ذکر شود
تذکر:  کلیدواژه ها باید متناسب با محتوای متن انتخاب شود و در انتهای چکیده‌­های فارسی، انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبا نوشته شود تا در نمایه‌کردن مقاله به تهیه­‌کنندگان نمایه­‌ها کمک شود. معرفی واژگان کلیدی مناسب موجب می‌­شود موتورهای جستجوی اینترنتی و بانک­‌های اطلاعاتی مقالات، به ‌سهولت مقاله را بازیابی کند. بدین منظور، واژگان کلیدی باید از فهرستHeadings (MeSH) Medical Subject انتخاب شده باشد. در صورتی که برای واژۀ خاصی، واژۀ کلیدی مناسبی وجود نداشته باشد، می‌توان از واژه­‌های جدید استفاده کرد. برای دسترسی به لغات MeSH، می‌توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh
 مقدمه:
مقدمه می‌بایست محتوای مقاله را بیان کرده و با بررسی سوابق موضوع، دلیل منطقی مطالعه را مطرح کند. در مقدمه، سؤال مطرح شده در مقاله بازگو و توضیح داده شود که چرا این سؤال قابل توجه و مهم است. حجم مقدمه در مقایسه با بحث ترجیحاً محدودتر باشد.
 روش‌:
در این بخش از مقاله باید:
 • چگونگی انجام مطالعه واضح باشد و نوع مطالعه در ابتدای روش ذکر شود.
 • نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات و منابع مورد بررسی به‌طور کامل شرح داده شود.
 • روش‌های آماری در مطالعات کمی توضیح داده شود.
 • در کارآزمایی های بالینی و تجربی معیارهای ورود و خروج شرکت کنندگان در پژوهش و مشخصات تمام داروها و مواد شیمیایی استفاده شده، دقیقاً مشخص باشد (نام دارو و مواد مصرفی، نام سازنده، مقدار مصرف، روش مصرف)
 • کد اخلاق و کد بالینی اخذ شده از مراجع مورد نظر ذکر شود.
یافته‌ها:
 • یافته‌هایی که حاوی اطلاعاتی جهت ارزیابی تحقیق هستند در صورت لزوم در جدول‌‏ها و شکل‌ها نشان داده شوند و خلاصۀ آنها در متن باشد.
 • متن قسمت یافته‌‏ها باید مختصر و واضح باشد و حتی‌المقدور برای خواننده چکیده‌ای از جدول‌ها و شکل‌ها را بیان کند.
 • اگر نتیجۀ مقاله، دارای تعداد کمی یافته و یا یک نتیجۀ ساده باشد، بهتر است به جای جدول و شکل، یافته در متن آورده شود.
بحث و نتیجه‌گیری:
نتایج به دست آمده از تحقیق با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان مقایسه شده و دلایل قبول یا رد آنها با ذکر منابع مورد بحث قرار گیرد. نتیجه‌گیری نهایی از پژوهش صورت گرفته بهتر است در یک بند کوتاه و گویا به همراه پیشنهادهای احتمالی ذکر شود.
تشکر و قدردانی:
موارد زیر می‌تواند مورد تشکر و قدردانی قرار گیرد:
 • افرادی که به نحوی در تهیۀ مقاله، کمک علمی کرده‌اند.
 • در صورتی‌که مقاله، حاصل اجرای یک طرح تحقیقاتی مصوب بوده و بودجۀ آن توسط سازمان و یا مرکز خاصی تأمین شده باشد، لازم است نام مرکز تأمین کنندۀ بودجه و شمارۀ طرح مربوطه قید شود.

پی‌‏نوشت‌‏ها:
موضوعاتی که نیاز به پی‌نوشت دارند و امکان آوردن آن‌‌ها در درون متن وجود ندارد، به صورت توالی نوشته شده و در این بخش از مقاله توضیحات مربوط به آن پی‌نوشت آورده شود.
جدول‌ها، شکل‏‌ها و تصاویر:
شماره تمامی جدول‏‌ها، شکل‏‌ها و تصاویر، در نقاط مناسب در متن قرار داده شده و با یک عنوان توصیفی کوتاه، در بالای هر جدول و در زیر هر شکل یا تصویر مشخص گردند و شرح علائم احتصاری نیز در زیر آنها درج شود

- جدول‌ها باید به صورت ساده، بدون سایه و خط‌های عمودی و دارای عناوین کامل و گویا باشند.  تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب (به ازای هر ۱۰۰۰ کلمه یک جدول)حداکثر ۸ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول-۱» «شکل-۱»مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.

ـ فایل Excel نمودار حتماً جداگانه ارسال شود. از ارائه هیستوگرام به صورت سه­ بعدی خودداری شود. هر کدام از جدول‌ها، نمودارها و تصاویر با  شماره در متن مشخص و زیرنویس هر کدام از آنها با ذکر شماره در صفحه جداگانه‏ای گنجانده شود. در صورتی که ارقام مربوط به نتایج به صورت جدول تنظیم شده است، از تکرار آنها در متن قسمت نتایج خودداری شده و فقط به نکات مهم آن اشاره شود. از ارائه نتایج به دو صورت منحنی و جدول خودداری گردد. نمودارها و جدول­ها باید گویا بوده و به صورت مستقل قابل درک باشند.
فایل مربوط به تصاویر ارسالی مقاله­‌ها باید اصلی و با کیفیت مناسب باشد و با درج عنوان مربوط به هر تصویر زیر آن مشخص شود.

۷-نکات زیردر هنگام نوشتن مقاله رعایت شود:
 • عنوان بخش‌ها و زیرعنوان‌ها در متن با نوع ضخیم (Bold)  مشخص شوند.
 • هر عنوان و یا زیر‌عنوان‌های مربوط به آن، از عنوان یا زیرعنوان‌های قبلی به واسطۀ یک  Enterجدا شود.
 • قبل از پرانتزها بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز یک  Space گذاشته شود ولی علامت پرانتزها به کلمات یا شماره‌های درون آن‌ها چسبیده باشند.
 • نقطه و کاما به کلمات پیش از خود چسبیده باشند و به‏‌واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشند.
 • در صورت استفاده از کلمات لاتین با املای فارسی یا مخفف‌‍‌های استاندارد،معادل‌های لاتین کلمات، درون متن آورده شوند و از آوردن آن‌ها به صورت پانویس (Footnote) خودداری گردد.


 
منابع
منابع باید در متن مقاله به ترتیب ظهور شماره‏‌گذاری شده و سپس در آخر مقاله در صفحه‌­ای مجزا با روش Index Medicus  و بر اساس شیوه ونکوور به ترتیب شماره و به صورت زیر نوشته شوند:
٭ اگر منبع، مقاله باشد، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، حرف اول اسم نویسنده، عنوان کامل مقاله، نام اختصاری مجله، سال انتشار، دوره و شماره مجله، شماره صفحات. مثال:

Sauvaire Y, Petit P, Broca C, Manteghetit M, Baissac Y, Fernandez- Alvarez J, et al. ۴-Hydroxy isoleucine: a novel amino acid potentiator of insulin secretion. Diabetes. ۱۹۹۸; ۴۷(۲): ۲۰۶-۱۰.
٭ در صورتی که منبع، قسمتی از کتاب باشد به ترتیب نام خانوادگی نویسنده (یا نویسندگان) فصل، حروف اول اسم، عنوان فصل، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان کتاب، حروف اول اسم نویسنده، عنوان کتاب، نوبت و ویرایش کتاب، محل انتشار کتاب، ناشر، سال انتشار و شماره صفحات. مثال:
MacNeely MDD. Renal function. In: Gonnenwirth AC, Jarret L, (eds). Clinical laboratory methods and diagnosis. ۸th ed. London: Mosby; ۱۹۸۸: p. ۵۰۴ -
٭ اگر تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر باشند، پس از ذکر اسامی شش نفر اول مخفف et al اضافه می‌شود. (در صورت استفاده از منابع فارسی لازم است به­‌صورت حروف لاتین و بر اساس این راهنما تنظیم شوند).
٭ در صورتی که منبع از یک سایت اینترنتی باشد، پس از شماره‌­گذاری در قسمت منابع، آدرس سایت به صورت لاتین و به ترتیب زیر نوشته می­‌شود:
نویسنده یا نویسندگان، عنوان، سال انتشار، تعداد صفحات، قابل دسترسی از. مثال:
Normal Organization for Rare Diseases [Internet]. ۱۹۹۹ Aug ۱۶[cited ۱۹۹۹ Aug ۲۱]; [۱۰ screens]. Available from: URL://WWW. rarediseases.org/

۸- در این مجله هزینه ای بابت داوری، پذیرش و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نمی گردد.


۹ـ مسؤولیت علمی و اخلاقی هر مقاله (مقالات بالینی) به عهده نویسنده (یا نویسندگان) می‌باشد. همچنین جهت رعایت اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار، باید به عنوان یک اصل (بر اساس بیانیه، هلسینکی و ملحقات آن) مورد توجه قرار گیرد. ذکر چگونگی انجام این اقدامات در تضمین مراتب اخلاقی در قسمت روش بررسی الزامی است.
در مطالعه­‌های آزمایشگاهی بر روی حیوانات، لزوم ملاحظات اخلاقی در عدم اذیت و آزار رساندن بی‌مورد و بیش از نیاز آزمایش، طبق ضوابط مربوطه  لحاظ شود.
 
۱۰- مجله از چاپ مقالاتی که قبلاً در نشریات دیگر منتشر شده است و یا برای انتشار در مجلات دیگر در دست بررسی است، معذور است؛ لذا تنظیم برگه تعهد مبنی بر اینکه مقاله در مجله دیگری چاپ نشده و یا در حال بررسی نیست، الزامی است. ضمناً پس از اعلام وصول مقاله، نویسنده نباید  مقاله را تا زمان تعیین تکلیف نهایی توسط هیئت تحریریه برای مجله دیگری ارسال نماید. چاپ مقالات این مجله در هر مجله­‌ای و با هر زبانی غیر قانونی است و مؤلف تحت پیگرد قرار می­‌گیرد.
 


دفعات مشاهده: 12084 بار   |   دفعات چاپ: 815 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Islamic Life Journal

Designed & Developed by : Yektaweb